Pyet për politikat

Organizatat jo-qeveritare shpesh përballen me dilemën që nuk është e mjaftueshme të prezantohen reforma tek praktika e profesionistëve, si ligjet, strategjitë kombëtare dhe politikat kombëtare - pasi të gjitha këto ndikojnë tek mënyra sesi zbatohet praktika. Ndikimi tek bërja e politikave kombëtare është shpesh një sfidë për organizatën,sepse kërkon komunikim me publikun e gjerë por edhe me vendim-marrësit në mënyrë të mirë orientuar. Dëshirojme t'ju ndihmojmë me këto sfida. Nëse keni një pyetje specifike sesi të përgatisni masa advokimi ose si të komunikoni me vendim-marrësit, do të organizojmë diskutim vetëm për vetëm në skype mes jush dhe këshilltarit tonë të advokacisë. Mos hezitoni të kërkoni këshillat e tij!

Ky projekt është financuar nga: