Djeca i pravosuđe: Pravo da izraziš svoje mišljenje

Datum izdavanja: 
21. 10. 2015.
Izdavač: 
Fundamental Rights Agency

Kada su djeca izložena sudskim procesima, poput bivanja na sudu, uvijek moraju imati mogućnost koristiti svoja prava. To uključuje njihovo pravo da budu saslušana, pravo na zaštitu i pravnog zastupnika te pravo na to da budu informirana o onome što se događa. Video klipovi visoke rezolucije mogu biti skinuti s FRA stranice. Više o radu FRA na području djece i pravosuđa pročitajte ovdje: http://fra.europa.eu/en/theme/rights-...

Media: 
Series this is part of: 
Jezik(ci) materijala: 
engleski
Država (e) za koje je relevantan ovaj sadržaj:: 
Evropska unija

Ovaj projek(a)t je finansiran od: