Alternative la plasarea în custodie publică a copiilor migranți neînsoțiți sau însoțiți de familie în contextul azilului și migrației

details

Date of publication:  01 Jun 2019 Author:  Avocat Daniela Zaharia Manescu Publisher:  Terre des hommes Romania Publication type:  Legal / Policy Framework

Prin proiectul Safe, not detained am scris un instrument de lucru pentru practicieni din domeniul justiției precum judecatori, procurori. avocați cu alterntive la detentie a copiilor migranți neînsoțiți sau însoțiți de familii.  

Detenția copiilor în contextul migrației și azilului, inclusiv al acelora care sunt neînsoțiți sau care își însoțesc familiile, este un fenomen răspândit în țările Uniunii Europene. Cu toate acestea, nu există date statistice relevante despre numărul acestora, dar datele publicate de Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene (FRA), precum și de Quaker Council for European Affairs arată că practica există și este subraportată.Există divergențe semnificative între statele membre cu privire la metodologia de culegere a acestor date; în unele țări, copiii care sunt plasați în custodie publică împreună cu părinții lor nu sunt numărați separat pentru că nu fac obiectul unei ordonanțe de luare în custodie publică, ci sunt lipsiți de libertate pentru a fi împreună cu părinții lor, așa cum este cazul în România.

În România există foarte puține date publice cu privire la acest subiect. De exemplu, raportul Avocatului Poporului în urma vizitei din 19 septembrie 2017 în Centrul de Cazare a Străinilor aflați în Custodie Publică de la Otopeni arată că în centru, la data vizitei, se aflau 112 persoane din Pakistan, Irak, Iran, Mongolia, Maroc, Algeria, Bangladesh, India, Kosovo, Egipt, Tunisia, ca urmare a unor intrări în țară a imigranților pe Marea Neagră. Dintre aceștia, 46 erau minori care își însoțeau părinții plasați în custodie publică. Nu există informații cu privire la durata șederii minorilor în acest centru, dar raportul subliniază că: “Astfel, cazarea migranților aflați în detenție administrativă este asimilată condițiilor de cazare penală, având în vedere oferta minimală a mobilierului, lipsa dotărilor suplimentare care să asigure norma corectă privind
viața privată” – Raportul Avocatului Poporului.  Detenția migranților iregulari sau a solicitanților de azil apare în contextul impunerii deciziilor de returnare în țările de origine, la impunerea transferurilor Dublin sau ca parte a procedurilor de recepție pentru cei care urmăresc obținerea protecției internaționale.

În urma studiilor efectuate s-a constatat că luarea în custodie publică prezintă un impact negativ asupra dezvoltării și creșterii minorului. Impactul negativ este inclusiv asupra psihicului acestuia. Copiii ținuți în detenție sunt supuși riscului de depresie și anxietate ș prezintă frecvent simptome compatibile cu sindromul de stres post – traumatic (PTSD), cum ar fi insomnia, coșmarurile și enurezisul. Sentimentele de deznădejde și frustrare se pot
manifesta ca acte de violență impotriva lor sau a altora. Rapoartele privind efectele detenție în contextul imigrării asupra copiilor au constatat rate excesive de suicid, tentative de sucid și auto-vătămare, tulburări mentale și probleme de dezvoltare, inclusiv tulburare gravă de atașament.

Material produs de Terre des hommes România realizat în cadrul proiectului Safe, not detained. Acest proiect a fost finanțat de Programul European pentru Integrare și Migrație (EPIM), o inițiativă comună a Rețelei Fundațiilor Europene (NEF) și Fundației H&M în parteneriat cu Initiative for Children in Migration, Missing Children Europe și PICUM.  

Autor: Av. Daniela Zaharia Mănescu

Editor: Rodica Novac, Terre des hommes România

Pentru mai multe detalii, contactați managerul de proiect: Elena Pătrățeanu, elena.patrateanu@tdh.ch.

Language(s) of materials: 
Romanian
Country(s) this content is relevant to: 
Romania
European Union

This project is funded by: